Harvey luôn ca ngợi vai diễn của Luke, nhận thức về trách nhiệm và đức tin, và Luke đã đóng một vai trò ổn định.

Trong thời gian chuyển hàng mùa hè, nhiều người chơi nội địa đã tung tin đồn với các đội quân Châu Âu, nhưng khi cửa sổ chuyển hàng bị đóng, những tin đồn này đã trở thành quá khứ.Cơ quan cũng nói họ đã cố thông báo cho người chơi, nhưng người chơi đã từ chối ký vào tài liệu truyền nhiễm để thúc đẩy anh ta báo cáo cho cảnh sát.Roma và Napoli có thể chơi tốt và làm được nhiều tiến bộ hơn mùa trước